774 733 909 po-pá 8-16 hod.
info@elektrospecialista.cz
elektrospecialista
Elektrospecialista.cz / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem, může se stát, že nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správce osobních údajů

Robert Fiala, IČO 67542948, DIČ CZ7708084549, se sídlem Okrajová 1167/4, 674 01 Třebíč

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč, odbor Obecní živnostenský úřad

Provozovatel e-shopu elektrospecialista.cz

a

Global elektro s.r.o., IČO 02403811, DIČ CZ02403811, Dvořákova 2459/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81160

 

(dále jen „Správce“)

 

Vaše osobní údaje budeme mezi sebou sdílet tak, abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Především se to týká případů, kdy Vámi vybrané zboží je skladem pouze na pobočce provozované společností Global elektro s.r.o. a my z důvodu rychlého vyřízení Vaší objednávky k Vaší spokojenosti expedujeme zboží z uvedené pobočky. Jde o sdílení velmi úzké.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), a tedy že:

budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, tedy Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky, Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a pro řešení reklamací.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a dobrovolně, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

  • Vyřízení objednávky, plnění smlouvy, vyřízení reklamace

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje (jméno, příjmení, popřípadě název firmy, IČ a DIČ v případě, že nakupujete jako podnikatel), e-mail, telefon, případně dodací adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží).

 

  • Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@elektrospecialista.cz.

Máte právo na informace, toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 

Právo podat stížnost

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás (buď písemně nebo na e-mail info@elektrospecialista.cz), abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.